Nơi cư trú của người được giám hộ

Theo dõi sự thay đổi của Nơi cư trú của người được giám hộ

Giám hộ là gì? Những đối tượng nào được giám hộ? Luật Cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Điều 58 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giám hộ, đối tượng được giám hộ như sau:

   - Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự.

   - Người được giám hộ bao gồm:

   + Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu.

   + Người mất năng lực hành vi dân sự.

   Điều 14 của Luật Cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ như sau:

   - Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

   - Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn