Nội dung chủ yếu của điều lệ của pháp nhân

Theo dõi sự thay đổi của Điều lệ của pháp nhân
Ngày hỏi:01/01/2017

Nội dung chủ yếu của điều lệ của pháp nhân là gì? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật! Em là sinh viên năm nhất ngành luật. Chưa được học nhưng em có tìm hiểu trước về luật dân sự. Anh chị cho em hỏi, Nội dung chủ yếu của điều lệ của pháp nhân là gì? Rất mong nhận được câu trả lời từ quỳ anh chị! E-mail: hoapolang****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên gọi của pháp nhân;

   - Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân;

   - Trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện, nếu có;

   - Vốn điều lệ, nếu có;

   - Đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

   - Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác;

   - Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân, nếu là pháp nhân có thành viên;

   - Quyền, nghĩa vụ của các thành viên, nếu là pháp nhân có thành viên;

   - Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ;

   - Ðiều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân.

   Nội dung chủ yếu của điều lệ của pháp nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 77 Bộ luật dân sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn