Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày hỏi:15/11/2016

Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định làm thẻ căn cước tuy nhiên có vài quy định tôi chưa được rõ cho lắm. Anh chị cho tôi hỏi: Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Luật căn cước công dân 2014 thì nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm:

   - Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

   - Ngày, tháng, năm sinh;

   - Giới tính;

   - Nơi đăng ký khai sinh;

   - Quê quán;

   - Dân tộc;

   - Tôn giáo;

   - Quốc tịch;

   - Tình trạng hôn nhân;

   - Nơi thường trú;

   - Nơi ở hiện tại;

   - Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

   - Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

   - Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;

   - Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

   Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật căn cước công dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn