Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Ngày hỏi:01/09/2011
Tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam và hiện đang tạm trú tại thành phố Hà Nội yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Xin hỏi, tôi phải nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam hay Sở Tư pháp thành phố Hà Nội? Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những giấy tờ gì?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Tại điểm a, khoản 2, Điều 44, Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định: Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước và điểm a, khoản 2, Điều 45, Luật Lý lịch tư pháp quy định: Cá nhân nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú.

   Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên , trường hợp của bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam (nơi bạn có đăng ký hộ khẩu thường trú) sẽ là cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn.

   Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những giấy tờ như sau:

   - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03, 04/TT-LLTP được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp).

   - Bản chụp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (phải xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

   - Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn