Phải trả lãi như thế nào khi không thỏa thuận lãi suất?

Ngày hỏi:26/12/2018

Vào khoảng gần cuối năm 2017, tôi có viết giấy vay tiền của một người bạn không thân (có công chứng giấy vay tiền) có thỏa thuận trả lãi nhưng không thỏa thuận mức lãi suất. Giờ đến thời hạn trả sau một năm, bên kia đòi tôi phải trả lãi 20%/năm (quá lớn), tôi nói số tiền này quá lớn tôi không trả, anh ta kêu sẽ đi kiện, giờ tôi phải làm thế nào? Tôi phải trả lãi bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phải trả lãi như thế nào khi không thỏa thuận lãi suất?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

   Trường hợp bên cho vay và bên vay có thỏa thuận về việc trả lãi thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 thì lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

   Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

   Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá 20%/năm thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

   Ví dụ: Bên cho vay và bên vay thỏa thuận lãi suất vay là 25%/năm, thì phần 5%/năm vượt quá sẽ không có hiệu lực.

   Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

   "Điều 468. Lãi suất

   ...

   2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định trong trường hợp này là 10%/năm.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn có vay tiền của một người bạn và có thỏa thuận trả lãi nhưng không thỏa thuận mức lãi suất. Đến thời hạn trả sau một năm các bên không thỏa thuận được với nhau về mức lãi suất, thì mức lãi suất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể là là 10%/năm (tương ứng khoảng 0,83%/tháng).

   Ví dụ: Bạn có thỏa thuận vay 500 triệu trong 1 năm và có thỏa thuận trả lãi nhưng không thỏa thuận cụ thể mức lãi suất. Đến thời hạn trả nợ thì bạn và bên cho vay không thỏa thuận được về mức lãi suất và có tranh chấp, thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Suy ra, mức lãi suất mà bạn phải trả trong một năm (thời hạn vay) = 500 triệu x 10% = 50 triệu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn