Phạm vi trao đổi về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và cơ quan thi hành án dân sự

Ngày hỏi:28/08/2019

Theo tôi được biết các cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm với nhau. Nhưng tôi còn thắc mắc về phạm vi trao đổi của các bên như thế nào? Mong giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 63 Nghị định 102/2017/NĐ-CP phạm vi trao đổi tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

   *Thông tin do cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm trao đổi bao gồm:

   - Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm;

   - Tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển;

   - Thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm.

   *Thông tin do cơ quan thi hành án dân sự trao đổi bao gồm:

   - Quyết định kê biên hoặc Quyết định giải tỏa kê biên tài sản thi hành án;

   - Người phải thi hành án và chủ sở hữu tài sản;

   - Tài sản kê biên.

   Trên đây là phạm vi trao đổi về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và cơ quan thi hành án dân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn