Phân chia tài sản cho các con

Cha tôi đã già nhưng còn minh mẫn, mẹ tôi thì đã lẫn nhiều và hạn chế nhận thức. Cha mẹ tôi có 6 người con trong đó có 2 người con đang định cư ở nước ngoài. Nay cha tôi muốn bán căn nhà đang ở để chia tài sản cho các con và giữ lại một phần để cha mẹ tôi dưỡng già. Cha tôi muốn rằng sau khi phân chia xong thì phần của ông bà con cái không yêu cầu hay đòi hỏi gì nữa thì phải làm thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Tài sản mà bố mẹ bạn đang muốn bán là tài sản chung thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn. Do đó, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 thì bố mẹ bạn có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản đó. Bố mẹ bạn hoàn toàn có quyền bán tài sản đó để chia cho các con và giữ lại một phần để bố mẹ bạn dưỡng già.

   Tài sản này vẫn đang thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn, nên dù bố mẹ bạn có phân chia phần tài sản đó cho các con hay không thì các con cũng không có quyền đòi hỏi quyền lợi liên quan đến tài sản đó.
   Tuy nhiên, trường hợp bố mẹ bạn muốn đảm bảo việc các con không có đòi hỏi gì sau khi đã nhận được phần tài sản mà bố mẹ bạn tặng cho thì bố mẹ bạn có thể lập Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định tại Điều 470 Bộ luật Dân sự 2005:
   “1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
   2. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
   3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn