Pháp luật có quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp không?

Ngày hỏi:21/01/2011
Pháp luật có quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật không quy định thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời gian có giá trị sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp được quy định khác nhau tại một số các văn bản pháp luật khác. Ví dụ: tại điểm d khoản 1 các điều 20, 24 và 28 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định trong thành phần hồ sơ xin nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp và Phiếu lý lịch tư pháp phải là Phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. Điều 5 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ, trong đó quy định “Phiếu lý lịch tư pháp … của người nhận con nuôi trong nước … có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Phiếu lý lịch tư pháp … của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài … có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi”.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn