Pháp luật về thừa kế

Cô tôi đang sở hữu một căn nhà và đất. Cô tôi không có chồng, con nên muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trên cho một người cháu ruột đang định cư ở Mỹ. Khi đến một số Văn phòng công chứng thì họ nói cô tôi chỉ có thể thể lập di chúc để lại tài sản cho con ruột hoặc cháu nội (ngoại) mà thôi, còn đối với những người cháu khác thì phải làm thủ tục sang, bán. Như vậy có hợp lý đúng không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

   Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) thì người lập di chúc có các quyền sau:
   - Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
   - Phân định phần dư sản cho từng người thừa kế;
   - Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
   - Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
   - Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, phân chia di sản.
   Căn cứ theo quy định của BLDS thì cô bạn hoàn toàn có quyền lập di chúc để để lại tài sản cho người cháu ruột của cô bạn.
   Trong trường hợp cô bạn lập di chúc cho người cháu của mình thì gia đình bạn cần lưu ý rằng pháp luật có quy định về những trường hợp được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc. Điều 669 BLDS quy định:
   “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
   1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
   2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”
   Như vậy, mặc dù cô bạn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu ruột nhưng nhưng cha, mẹ của cô bạn vẫn có quyển hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc cô bạn lập.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn