Phát mại tài sản theo quyết định của Tòa án

Ngày hỏi:21/07/2009
Bản án số 58/2012/DS-PT ngày 22/03/2012 của TAND tỉnh Kiên Giang tuyên: “2.b. Buộc vợ chồng ông Đoàn... Thu hoa lợi trên diện tích đất 11.771m2 … để trả cho anh Nguyễn Văn Lành để anh Lành bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận phát mãi…” “2c. Giao cho Chi cục Thi hành án huyện Vĩnh Thuận phát mãi 02 thửa đất kể trên (sau khi trừ diện tích nền mộ và đất thờ cúng ngang 10m dài 29m tính từ quốc lộ 63 đo vào). Đây là một đoạn trong phần quyết định của bản án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Nguyên đơn: ông Nguyễn Văn Lành và bị đơn: ông Nguyên Văn Đoàn. Lưu ý, ông Lành định cư tại Washington - Hoa Kỳ. Vậy, Tòa có chỉ định cơ quan Thi hành án dân sự phát mãi tài sản không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Bản án của Tòa án tuyên giao cho Chi cục Thi hành án huyện Vĩnh Thuận phát mãi 02 thửa đất kể trên (sau khi trừ diện tích nền mộ và đất thờ cúng ngang 10m dài 29m tính từ quốc lộ 63 đo vào) thì Chi cục Thi hành án huyện Vĩnh Thuận có căn cứ thực hiện theo quyết định của Tòa án.

   Do vậy, cơ quan thi hành án dân sự cần xác minh tài sản nêu trên khi thi hành án để đo đạc cụ thể diện tích nền mộ và đất thờ cúng ngang 10m dài 29m tính từ quốc lộ 63 đo vào.

   Trong quá trình thi hành án, cơ qaun thi hành án dân sự cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan liên quan ở địa phương để thực hiện. Trường hợp cần thiết thì đề nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng chấp để chỉ đạo việc phối hợp các cơ quan chức năng hoặc chỉ đạo việc cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 174 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự”.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn