Phong tỏa tài khoản trong tố tụng dân sự

Khi tiền giải tỏa bồi thường di dân tái định cư nằm tại Ban quản lý dự án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có được ra quyết định chủ động để phong tỏa số tiền này theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án không? hay là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự giao cho Chấp hành viên làm việc với Ban quản lý dự án căn cứ vào quyết định của Tòa án để yêu cầu chuyển số tiền theo quyết định của Tòa vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự thôi?

  Nội dung này được Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

  • Phong tỏa tài khoản trong tố tụng dân sự (giải đoạn Tòa án giải quyết vụ việc dân sự) là một biện pháp khẩn cấp tạm thời; trong thi hành án dân sự (giai đoạn thi hành án) là một biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại điểm a khoản 3 Điều 66 và Điều 67 Luật Thi hành án dân sự, Điều 11 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

   Do đó, nếu tiền giải tỏa bồi thường di dân tái định cư của người phải thi hành án nằm tại Ban quản lý dự án (tài khoản đứng tên Ban quản lý dự án) đã được Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án và áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án nhưng khi thi hành án nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thu tiền của người phải thi hành đang do người thứ ba giữ quy định tại Điều 81 Luật Thi hành án dân sự.

   Theo đó, trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.

   Vì thế, Chấp hành viên yêu cầu Ban quản lý dự án chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự tiền của người phải thi hành án đang do Ban quản lý dự án giữ để thi hành án theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn