Quảng cáo

Ngày hỏi:23/04/2015
Hiện nay, tôi thấy trên các báo in, trên mạng của thủ đô Hà Nội và trung ương hoạt động quảng cáo diễn ra tràn lan, nhiều quảng cáo về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quá sự thật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, người đọc. Tôi muốn hỏi hoạt động quảng cáo trên các báo in, trên mạng đó được quản lý như thế nào và nếu vi phạm hoạt động quảng cáo thì xử phạt như nào? Người hỏi: Lê Hà Đạt ( 09:42 23/04/2015)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • - Điều 25, Chương V Luật báo chí số 29-LCT/HĐND8 ngày 28/12/1989 có quy định về quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: Báo chí được đăng, phát sóng quảng cáo và thu tiền quảng cáo. Nội dung quảng cáo phải tách biệt với nội dung tuyên truyền và không được vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật này.
   - Điều 18, Chương V Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 có quy định quản lý nhà nước về báo chí trong đó có quảng cáo trên báo chí.
   - Điều 17, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999 chỉ rõ cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
   - Điều 5, chương I, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.
   - Điều 21,23, Mục 2, chương III Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có quy định về quảng cáo trên báo in và quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử.
   - Chương VI nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo trong đó có phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo.
   - Điều 11, Chương I Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.
   - Điều 4, quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý củ TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 8/4/2015.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn