Quê quán trên thẻ căn cước công dân sai có được đổi thẻ lại không?

Ngày hỏi:17/02/2020

Tôi vừa làm Căn cước công dân tại Công an huyện X. Tuy nhiên khi nhận thẻ tôi phát hiện mục quê quán của tôi không đúng. Như vậy tôi có quyền yêu cầu Công an huyện X đổi lại thẻ cho tôi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về các trường hợp đổi thẻ như sau:

   - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

   - Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

   - Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;

   - Xác định lại giới tính, quê quán;

   - Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

   - Khi công dân có yêu cầu.

   Như vậy, bạn cần liên hệ nơi cấp thẻ CCCD cho bạn để được đổi lại thẻ theo quy định.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn