Quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày hỏi:26/02/2013
Anh K lái xe taxi của hãng X. Để phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, anh K được mời cùng phối hợp thực hiện với sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tham gia, chiếc xe taxi do anh K lái bị hư hỏng nặng, không có khả năng phục hồi. Hãng taxi X đề nghị cho biết, chiếc xe này có được bồi thường thiệt hại không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia quy định việc đền bù thiệt hại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản (sau đây gọi chung là đối tượng bị thiệt hại về tài sản) do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia nhưng không phải do người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia trực tiếp gây ra; trường hợp thiệt hại về tài sản do người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia gây ra thì được giải quyết theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.
   Điều 8 Nghị định số 16/2006/NĐ-CP nêu trên quy định thiệt hại về tài sản được đền bù như sau:
   1. Thiệt hại về tài sản được đền bù bao gồm:
   a) Tài sản bị mất;
   b) Tài sản bị hủy hoại, bị hư hỏng mà không có khả năng khôi phục nguyên trạng;
   c) Các chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
   2. Giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại địa phương vào thời điểm tài sản bị thiệt hại, trừ đi phần khấu hao tài sản.
   3. Nếu tài sản bị thiệt hại có khả năng phục hồi nguyên trạng thì được phục hồi, nếu không phục hồi được nguyên trạng thì được đền bù.
   Căn cứ các quy định trên, chiếc xe của hãng taxi X thuộc trường hợp được bồi thường thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn