Quy định về Giấy chứng nhận trong dân sự?

Ngày hỏi:23/03/2021

Liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dân sự, nhiều trường hợp yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận. Như vậy, Giấy chứng nhận đó sẽ bao gồm những loại giấy nào theo quy định của luật mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/05/2021) quy định như sau:

   Giấy chứng nhận bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn