Quy định về khai báo tạm vắng đối với người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên

Ngày hỏi:17/10/2018

Xin chào các anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực cư trú, tôi có một chút vấn đề mong được anh chị giúp đỡ. Anh chị cho tôi biết đối với người đang trong độ tuổi làm Nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi địa phương đang sinh sống có trách nhiệm khai báo tạm vắng không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 32 Luật cư trú 2006 quy đinh:

   "2. Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

   3. Người quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải khai báo tạm vắng tại Công an xã, ph­ường, thị trấn nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng."

   Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, kiểm tra nội dung khai báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo tạm vắng.

   Tại Điều 22 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định:

   - Đối tượng, thủ tục khai báo tạm vắng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

   - Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.

   - Người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 Điều 32 Luật Cư trú khi khai báo tạm vắng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó.

   Người khai báo tạm vắng theo khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú thì thời hạn tạm vắng do người đó tự quyết định.

   - Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của công dân, Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú phải cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc).

   Như vậy, đối với người đang trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên phải có trách nhiệm khai báo tạm vắng tại công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

   Trên đây là quy định về khai báo tạm vắng đối với người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn