Quy định về quyền định đoạt dân sự

Ngày hỏi:07/01/2019

Trong buổi học về luật dân sự tôi có biết về quyền định đoạt trong dân sự nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, nên Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp: quyền định đoạt dân sự được quy định như thế nào?

Khánh tâm (tam****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền định đoạt dân sự được quy định tại Tiểu mục 3 Mục 1 Chương XIII Bộ luật dân sự 2015 như sau:

   Điều 192. Quyền định đoạt

   Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.

   Điều 193. Điều kiện thực hiện quyền định đoạt

   Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật.

   Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.

   Điều 194. Quyền định đoạt của chủ sở hữu

   Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

   Điều 195. Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu

   Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

   Điều 196. Hạn chế quyền định đoạt

   1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định.

   2. Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua.

   Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn