Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là gì?

Ngày hỏi:06/02/2018

Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Thành. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Phương Thành (phuongthanh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 193 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được quy định cụ thể như sau:

   - Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba.

   - Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:

   + Chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền sử dụng cho phép;

   + Yêu cầu bên giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình;

   + Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của bên thứ ba, nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên chuyển giao quyền sử dụng không thực hiện yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn