Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng là gì?

Ngày hỏi:06/02/2018

Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thúy Liên. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Thúy Liên (thuylien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 186 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định cụ thể như sau:

   - Chủ bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các quyền sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ:

   + Sản xuất hoặc nhân giống;

   + Chế biến nhằm mục đích nhân giống;

   + Chào hàng;

   + Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường khác;

   + Xuất khẩu;

   + Nhập khẩu;

   + Lưu giữ để thực hiện các hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 186 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   - Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 186 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được áp dụng đối với vật liệu thu hoạch thu được từ việc sử dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp chủ bằng bảo hộ đã có cơ hội hợp lý để thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân giống nhưng không thực hiện.

   - Ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng theo quy định tại Điều 188 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   - Để thừa kế, kế thừa quyền đối với giống cây trồng và chuyển giao quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại Chương XV của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn