Quyền của thành viên trong họ có lãi

Ngày hỏi:25/02/2019

Mặc dù tôi có thâm niên chơi họ đã lâu, tuy nhiên pháp luật quy định như thế nào về họ, hụi, biêu phường thì tôi vẫn chưa rõ, nay có việc nên nhờ ban tư vấn hỗ trợ giúp: là thành viên trong họ có lãi thì có những quyền gì? Mong sớm nhận được phản hồi.

(tam_ha***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của thành viên trong họ có lãi
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định như sau:

   - Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;

   - Lĩnh họ;

   - Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;

   - Yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ;

   - Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   - Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

   - Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định này;

   - Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định này;

   - Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này trong trường hợp chủ họ không thực hiện;

   - Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

   - Đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này;

   - Được lĩnh họ trước các thành viên khác nếu đưa ra mức lãi cao nhất tại kỳ mở họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   - Hưởng lãi từ thành viên lĩnh họ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn