Quyền của thành viên trong họ không có lãi

Ngày hỏi:25/02/2019

Chào anh/chị ban tư vấn, tôi tên Nguyễn Sang hiện sinh sống tại Cà Mau, vừa qua tôi có cập nhật được văn bản quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên tôi vẫn chưa rõ là quy định mới đó sẽ quy định như thế nào về quyền của thành viên trong họ không có lãi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định như sau:

   Thành viên trong họ không có lãi có các quyền sau đây:

   a) Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;

   b) Lĩnh họ;

   c) Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;

   d) Yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ;

   đ) Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   e) Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

   g) Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định này;

   h) Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định này;

   i) Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này trong trường hợp chủ họ không thực hiện;

   k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn