Quyền lợi và nghĩa vụ người được ủy quyền

Ngày hỏi:29/01/2016

Một người bạn đề nghị tôi thực hiện dùm họ một hợp đồng. Trong đó, tôi là người được ủy quyền. Tôi còn băn khoăn vì chưa hiểu rõ khi thực hiện công việc được ủy quyền đó thì tôi phải có trách nhiệm gì? Tôi có phải bồi thường khi sai sót không? Tôi được hưởng thù lao không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Điều 584 Bộ luật Dân sự quy định bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

   1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó;

   2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

   3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

   4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền;

   5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

   6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này.

   Khoản 2 Điều 585 Bộ luật Dân sự quy định bên được ủy quyền hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn