Quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/03/2018

Quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Khắc Phi. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thừa kế. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Khắc Phi (khacphi*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 617 và Điều 618 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được quy định cụ thể như sau:

   - Nghĩa vụ của người quản lý di sản

   + Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

   ++ Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   ++ Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

   ++ Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

   ++ Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

   ++ Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

   + Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

   ++ Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

   ++ Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

   ++ Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

   ++ Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

   - Quyền của người quản lý di sản

   + Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

   ++ Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

   ++ Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

   ++ Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

   + Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

   ++ Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

   ++ Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

   ++ Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

   + Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật Dân sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn