Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

Ngày hỏi:18/11/2010
Tôi có nghe trên báo đài về quyền sở hữu đối với giống cây trồng, tôi muốn hỏi là quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng là gì và nó bao gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Khoản 5, Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

   Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức,cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

   Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển,thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành,có tính mới,tính khác biệt,tính đồng nhất,tính ổn định và có tên phù hợp.

   Tổ chức,cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức,cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn