Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án dân sự

Trong thi hành án dân sự người bị tố cáo có các quyền và nghĩa vụ gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây:
   a) Được thông báo về nội dung tố cáo;
   b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;
   c) Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra;
   d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý tố cáo sai sự thật.

   2. Ngượi bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
   a) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
   b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
   c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn