Quyền và nghĩa vụ trong gia đình khác với quyền khiếu kiện của công dân

Ngày hỏi:15/01/2015
Theo Luật Hôn nhân và gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con và con cái có bổn phận chăm sóc, kính trọng ông bà, cha mẹ. Khi con cháu bất kính với ông bà, cha mẹ, nghiêm trọng hơn con cháu có đơn thưa kiện ông bà, cha mẹ thì bị xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Phan Ngọc Minh (Hội Luật gia An Giang) tư vấn như sau:

  • Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại Luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp sống chung, các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam (Điều 103).

   Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng (Điều 104).

   Riêng đối với việc tranh chấp, khiếu kiện giữa con cháu với cha mẹ, ông bà (nếu có) là quan hệ pháp luật dân sự, là quyền khiếu nại, quyền khởi kiện của công dân được pháp luật tôn trọng và bảo đảm thực hiện, không bị hạn chế trong việc thực hiện nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyền công dân
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn