Sau khi cho con đi làm con nuôi, cha mẹ đẻ có quyền gì?

Ngày hỏi:15/09/2015
Sau khi cho con đi làm con nuôi, cha mẹ còn quyền hạn gì đối với con ruột của mình nữa hay không? Và cha mẹ đẻ có quyền nhận lại con được không?

  Nội dung này được Luật gia Đồng Xuân Thuận tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với con đã cho đi làm con nuôi

   Luật Nuôi con nuôi năm 2010 đã quy định rõ ràng, cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ nuôi và con nuôi. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Luật Nuôi con nuôi quy định Hệ quả của việc nuôi con nuôi :

   1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

   Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

   3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

   4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

   Như vậy, về măt pháp lí kể từ ngày giao nhận con nuôi cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lí dịnh đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi, nếu như giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ không có thỏa thuận gì khác.

   [Sau khi cho con đi làm con nuôi, cha mẹ đẻ có quyền gì? - Ảnh 1]

   Sau khi cho con đi làm con nuôi, cha mẹ đẻ có quyền gì?

   Chấm dứt việc nuôi con nuôi

   Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

   2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

   3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

   4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

   Khi có một trong các căn cứ nêu trên và theo yêu cầu của người có quyền yêu cầu thì việc nuôi con nuôi sẽ chấm dứt.

   Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi như sau :

   1. Cha mẹ nuôi.

   2. Con nuôi đã thành niên.

   3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

   4. Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010:

   a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội;

   b) Hội liên hiệp phụ nữ.

   Về hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi:

   1. Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

   2. Trường hợp con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động thì Tòa án quyết định giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người đó.

   3. Trường hợp con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 được khôi phục.

   4. Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu con nuôi có công lao đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

   5. Con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi.

   Như vậy, nếu việc con đã cho đi làm con nuôi trở về với cha mẹ đẻ, thì các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã chấm dứt sẽ được khôi phục lại.

   Căn cứ pháp lí:

   - Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

   - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Nuôi con nuôi.

   Luật gia Đồng Xuân Thuận


  Nguồn:

  Báo Đời sống và Pháp luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn