Sổ đỏ mang tên mẹ chồng đang chờ chuyển nhượng khi ly hôn người vợ có được chia tài sản?

Ngày hỏi:01/11/2019

Vợ chồng tôi có ngôi nhà nhưng sổ đỏ mang tên mẹ chồng tôi đang chờ chuyển nhượng qua cho vợ chồng. Vậy khi ly hôn tôi có được chia tài sản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sổ đỏ mang tên mẹ chồng đang chờ chuyển nhượng khi ly hôn người vợ có được chia tài sản?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn:

   1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

   2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

   a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

   Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

   b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

   c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

   d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

   3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật này.

   Như vậy, nếu mảnh đất trên mẹ chồng cho cả hai vợ chồng thì bạn sẽ được chia đôi theo nguyên tắc chung, còn nếu chỉ cho riêng chồng bạn thì đó là tài sản riêng của chồng, trừ khi người này đồng ý chia cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn