Sổ họ cần có những nội dung nào?

Ngày hỏi:25/02/2019

Tôi nghe nói chủ họ khi lập ra dây họ thì cần phải đáp ứng theo một số điều kiện, theo đó là là cấn có sổ sách ghi lại cụ thể, rõ ràng, thế thì cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì sổ họ cần có những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 12 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ 05/04/2019, có quy định như sau:

   1. Chủ họ phải lập và giữ sổ họ, trừ trường hợp có thỏa thuận về việc một thành viên lập và giữ sổ họ. Trường hợp dây họ không có chủ họ thì các thành viên thỏa thuận giao cho một thành viên lập và giữ sổ họ.

   2. Sổ họ có các nội dung sau đây:

   a) Các nội dung của thỏa thuận về dây họ quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này;

   b) Ngày góp phần họ, số tiền đã góp họ của từng thành viên;

   c) Ngày lĩnh họ, số tiền đã lĩnh họ của thành viên lĩnh họ;

   d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của thành viên khi góp họ và lĩnh họ;

   đ) Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của dây họ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn