Sổ hụi gồm có những nội dung gì?

Ngày hỏi:23/10/2018

Tôi có tìm hiểu về việc chơi họ, hụi, biêu, phường và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Sổ họ, hụi, biêu, phường gồm có những nội dung gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì sổ họ, hụi, biêu, phường gồm có những nội dung sau đây:

   - Tên, địa chỉ của chủ họ và các thành viên trong họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ);

   - Phần họ, kỳ mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ;

   - Số tiền, tài sản khác đã góp họ hoặc đã lĩnh họ;

   - Việc chuyển giao phần họ;

   - Việc ra khỏi họ và chấm dứt họ;

   - Chữ ký hoặc điểm chỉ của các thành viên khi góp họ và lĩnh họ;

   - Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của họ.

   Trên đây là câu trả lời về những nội dung của sổ họ, hụi, biêu, phường. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Nghị định 144/2006/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn