So sánh năng lực hành vi chủ thể là cá nhân và pháp nhân

Ngày hỏi:29/02/2020

Năng lực hành vi chủ thể là cá nhân và pháp nhân có điểm khác và giống nhau gì? Ban biên tập có thể trả lời giúp em vấn đề trên được không? Cảm ơn ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 thì:

   Cả năng lực chủ thể của pháp nhân và năng lực chủ thể của cá nhân đều có khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách là một chủ thể và tự mình thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp luật đã tham gia.

   Cả hai đều có năng lực chủ thể được tạo thành bởi hai yếu tố là năng lực pháp luật dân sự tức là khả năng do pháp luật quy định và năng lực hành vi dân sự tức là khả năng tự có của chính chủ thể đó. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là hai yếu tố cần và đủ tạo nên năng lực chủ thể của cá nhân và pháp nhân, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, hợp nhất.

   Cả năng lực hành vi dân sự của pháp nhân và năng lực hành vi dân sự của cá nhân đều là ”phương tiện” để hiện thực hóa năng lực pháp luật. Điều này được lý giải bởi các quyền của cá nhân, pháp nhân được pháp luật ghi nhận chỉ trở thành hiện thực thành các quyền dân sự cụ thể nếu đã được chính chủ thể đó bằng khả năng hành vi của mình thực hiện.

   Điểm khác nhau:

   Cá nhân

   Pháp nhân

   Phụ thuộc

   Phụ thuộc vào mức độ nhận thức, trưởng thành của cá nhân

   Phụ thuộc vào năng lực pháp luật của từng pháp nhân

   Năng lực hành vi có khi:

   Chỉ có khi đạt độ tuổi nhất định

   Có từ khi thành lập (có đồng thời với năng lực pháp luật)

   Mất năng lực hành vi

   Có thể không còn khi cá nhân còn sống

   Chỉ không còn khi pháp nhân chấm dứt tồn tại

   Trên đây là nội dung về so sánh năng lực hành vi chủ thể là cá nhân và pháp nhân. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo tại Bộ Luật dân sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn