Sống chung với cha mẹ chồng có được tách khẩu không?

Ngày hỏi:02/08/2021

Cho hỏi: Trường hợp vẫn sống chung với cha, mẹ chồng. Nhưng vợ chồng em không muốn chung khẩu mà muốn tách riêng ra? Như vậy có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 Luật cư trú 2020, có quy định:

   Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

   - Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp vợ chồng đang sống chung với gia đình chồng nhưng có mong muốn tách hộ và được chủ hộ của gia đình chồng đồng ý thì vẫn được tách hộ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn