Sử dụng biên lai thu tiền

Chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án là chiếc xe máy có giá trị dưới 10 triệu đồng. Khi bán đấu giá thành cơ quan thi hành án phải sử dụng loại biên lai nào để thu tiền mua tài sản của người trúng đấu giá? Đối với Tiền đặt cọc của người đăng ký mua tài sản bán đấu giá thì cơ quan thi hành án sử dụng loại biên lai nào để thu?

  Nội dung này được Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 23 và Điều 24 Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thì hệ thống chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, theo quy định tại Thông tư này này và những văn bản khác. Danh mục chứng từ kế toán, mẫu chứng từ kế toán, giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này, gồm 04 loại: Biên lai thu tiền (Mẫu C28-THA). Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án (Mẫu C29-THA). Biên lai thu tiền nộp NSNN (Mẫu C30-THA). Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu - Mẫu C31-THA).

   Trường hợp Chấp hành viên tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án là chiếc xe máy có giá trị dưới 10 triệu đồng, thì việc thu tiền đặt cọc và tiền bán đấu giá thành tài sản sử dụng Biên lai thu tiền (Mẫu C28-THA) để thu.

   Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan thi hành án dân sự đã thu tiền, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý... hoặc thu qua tài khoản của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biên lai thu tiền dùng để thu các khoản tiền như thu chi phí cưỡng chế của người phải thi hành án, thu tiền chi phí tống đạt giấy báo, chi phí thoả thuận thi hành án, chi phí xác minh, kê biên tài sản, các khoản thu khác ….

   Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của cơ quan thu tiền và đóng dấu cơ quan Thi hành án dân sự, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải đánh số liên tục theo số Biên lai.

   Ghi rõ Họ tên, địa chỉ của người nộp tiền

   - Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền, và theo Quyết định, số ngày, tháng, năm hoặc yêu cầu thu của… số, ngày, tháng, năm

   - Dòng “số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng VN” hoặc USD...

   Nếu thu qua tài khoản phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy báo có

   Biên lai thu tiền được lập thành 4 liên (đặt giấy than viết một lần)

   Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên vào từng liên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên tại cuốn, liên 2 giao cho Kế toán, liên 3 lưu hồ sơ thi hành án, liên 4 giao cho người nộp tiền.

   Cuối ngày, người được cơ quan giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào liên lưu để lập Bảng kê Biên lai thu tiền trong ngày (nếu thu qua tài khoản phải lập Bảng kê riêng) và nộp cho Kế toán để Kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục hạch toán tăng tài khoản tiền gửi.

   Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền của người phải thi hành án hoặc của những người có liên quan đến việc thi hành án.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn