Sự khác nhau giữa Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền

Ngày hỏi:30/07/2019

Cho tôi hỏi giấy ủy quyền khác gì với hợp đồng ủy quyền mong được tư vấn?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sự khác nhau giữa Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ pháp lý:

   - Bộ luật Dân sự 2015

   - Luật Công chứng 2014

   Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Như vậy, Hợp đồng ủy quyền đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

   - Giấy ủy quyền là văn bản trong đó cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Chủ thể ủy quyền bằng hành vi pháp lý đơn phương của mình thực hiện, ghi nhận ghi nhận việc ủy quyền, chỉ định người được ủy quyền.

   Việc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền có thể không cần sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương). Việc lập Giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. Nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại.

   - Thời hạn ủy quyền:

   + Hợp đồng ủy quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.

   + Giấy ủy quyền: Thời hạn ủy quyền do người ủy quyền quy định hoặc do pháp luật quy định

   Việc ủy quyền mua bán liên quan đến tài sản của người ủy quyền, để đảm bảo quyền lợi của các bên cũng như nghĩa vụ thực hiện theo ủy quyền không trái quy định của pháp luật thì cần có sự thỏa thuận, và đồng ý của cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền là sự ràng buộc mang tính pháp lý của các bên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy ủy quyền
  Hợp đồng ủy quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn