Sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:10/08/2021

Cho hỏi trường hợp sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia Nghĩa vụ quân sự hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Ngoài ra, một trong những nguyên tắc khi tuyển quân đó là: Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

   Như vậy, có thể tuyển quân công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Đối với công dân có sức khỏe loại 3 vẫn có khả năng tham gia nghĩa vụ quân sự nếu như công dân sức khỏe loại 1, 2 vẫn chưa đảm bảo đủ số lượng tuyển quân yên cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn