Tài sản chỉ một người đứng tên đăng ký có phải tài sản chung của vợ chồng?

Ngày hỏi:12/09/2016

Trong thời kì hôn nhân, những tài sản pháp luật quy định buộc phải đăng kí quyền sở hữu mà chỉ do một người đứng tên sẽ là tài sản riêng của người đó? Tôi hiểu điều này như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Luật Hôn nhân và gia đình 2014quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

   “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

   Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

   2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

   3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

   Như vậy, bạn hiểu điều đó là không đúng, trường hợp các tài sản (như xe máy, xe ôtô, doanh nghiệp…) mặc dù chỉ một người đứng tên chủ sở hữu song nếu những tài sản này hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn được coi là tài sản chung của vợ chồng bạn. Nếu phát sinh tranh chấp đối với khối tài sản này, bạn phải có chứng cứ chứng minh tài sản này là tài sản riêng theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

   Trên đây là tư vấn tài sản chỉ một người đứng tên đăng ký trong thời kỳ hôn nhân. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật hôn nhân và gia đình 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn