Tài sản nào dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ?

Ngày hỏi:23/03/2021

Tài sản nào dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dân sự theo quy định mới của pháp luật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Nghị định 21/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/05/2021) quy định như sau:

   Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:

   1. Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm;

   2. Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu;

   3. Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ;

   4. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn