Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân có được coi là tài sản riêng không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Dạ, tôi lấy chồng được 01 năm và vừa rồi tôi được bác ruột tặng cho 1 lô đất, tặng riêng cho tôi. Tôi thắc mắc là vì chúng tôi đã cưới nhau nên tài sản này là tài sản chung hay sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

   1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

   2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

   Như vậy, có thể thấy tài sản được tặng cho riêng mà bác ruột tặng cho bạn lô đất đó, mặc dù là trong thời kỳ hôn nhân nhưng vẫn được xem là tài sản riêng của bạn khi không có sự thỏa thuận khác

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn