Tài sản riêng của con trong thời kỳ hôn nhân của ba, mẹ là tài sản chung của ba, mẹ?

Ngày hỏi:20/11/2021

Dạ, em muốn hỏi, hiện tại em đang sống chung với ba, mẹ, có một số tài sản riêng mà ông nội tặng. Số tài sản này có được xem là tài sản chung của ba mẹ không? Vì nó được phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của ba, mẹ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài sản riêng của con trong thời kỳ hôn nhân của ba, mẹ là tài sản chung của ba, mẹ?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

   Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

   Như vậy, về nguyên tắc thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra. Quay lại trường hợp mà bạn đề cập khi tài sản của bạn do ông bạn tặng và không phải do ba, mẹ bạn tạo ra mặc dù được hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì đây không phải là tài sản chung của ba, mẹ bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn