Tài sản riêng khác của vợ, chồng

Ngày hỏi:30/09/2015

Trong gia đình tôi, vợ chồng đều có nguồn thu nhập. Tất cả đều được nhập vào chung để chăm lo gia đình. Nhưng gần đây, chồng tôi có một khoản tiền trợ cấp khá nhiều, anh nói đó là của riêng anh. Tôi không hiểu trường hợp nào là của chung, trường hợp nào là của riêng?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Khoản 1 và 2 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định:

   Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

   2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của luật này.

   Theo Điều 11 Nghị định 126/NĐ-CP, tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật gồm:

   1. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

   2. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

   3. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

   Do đó, nếu số tiền trợ cấp đó chồng chị được lãnh thuộc trường hợp trên, đó là tài sản riêng của anh ấy.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn