Tại sao không được từ chối nhận di sản?

Ngày hỏi:18/04/2012
Tôi cũng là người thừa kế cùng với các anh, chị và em tôi. Sau khi ba tôi mất được 2 năm, các anh chị em phân chia tài sản nhà đất do ba tôi để lại, vì tôi đã có nhà cửa ổn định rồi nên tôi không nhận phần mình được chia nữa nhưng anh tôi bảo tôi không từ chối được. Xin hỏi tại sao lại như vậy?
  • Về việc từ chối nhận di sản, Bộ luật Dân sự năm 2005, tại Điều 642 có quy định: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

   Vào thời điểm phân chia di sản thừa kế ba của bạn đã mất được 2 năm rồi nên pháp luật coi như bạn đã đồng ý nhận thừa kế.

   Với mong muốn nhường phần tài sản mà mình được hưởng cho các anh chị em khác, bạn có thể thông qua thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trong văn bản thỏa thuận này bạn có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho một anh, chị, em nào đó hoặc cho chung các anh chị em. Văn bản phân chia di sản thừa kế này được lập và công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn