Thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Ngày hỏi:04/05/2015

Tôi có người con trước đây ở nước ngoài nay đã về nước và có ý định kết hôn với người nước ngoài. Gia đình tôi trước đây ở Huế nhưng đã chuyển vào Nam sinh sống gần chục năm, hiện không còn nhà cửa ở Huế mà nơi ở mới thì tạm trú, vì chưa chuyển hộ khẩu vào. Trong trường hợp này thì cháu sẽ đăng ký kết hôn ở đâu, xin luật gia chỉ dẫn.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định số 126/2014 ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình thì thẩm quyền đăng ký kết hôn quy định như sau: UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn, nếu có yêu cầu. Trong thư bạn không nói rõ con bạn đã định cư ở nước ngoài hay không nên luật gia nêu các tình huống mà pháp luật quy định để bạn nghiên cứu vận dụng. Trong trường hợp này thì nơi bạn đang sinh sống (tạm trú) sẽ tiến hành đăng ký kết hôn cho con bạn.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn