Thân nhân của người có công với cách mạng có được nhà nước hỗ trợ tiền điện?

Ngày hỏi:17/08/2019

Mẹ tôi là vợ liệt sỹ đứng tên chủ hộ khẩu. Tôi là con gái đứng tên mua điện sinh hoạt của hộ gia đình có được hưởng chính sách miễn giảm 50 kw tiền điện hàng tháng cho gia đình chính sách không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định 28/2014/QĐ-TTg thì:

   "7. Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định tại khoản 6 Điều này) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành."

   Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 60/2014/QĐ-TTg thì tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện như sau:

   "1, Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) là hộ có một trong những tiêu chí sau:

   a) Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới;

   b) Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới;

   c) Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

   2. Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất."

   Theo đó, trường hợp mẹ chị đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và có số lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt không quá 50 KWh thì được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

   Trường hợp mẹ chị không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc có số điện sử dụng vượt quá 50 KWh thì sẽ không được hỗ trợ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn