Thanh lý hợp đồng

Ngày hỏi:28/04/2016

Chào Luật sư Em có 02 hợp đồng với Bên B, cùng nội dung là môi giới bất động sản. Luật sư cho em hỏi, khi hết hạn hợp đồng,  thì trong một biên bản thanh lý hợp đồng em có được thanh lý cùng lúc 02 hợp đồng đó chỉ với một biên bản thanh lý không ạ.

  Nội dung này được Luật sư Sơn tư vấn như sau:

  • Theo BLDS không quy định rõ ràng rằng khi thực hiện xong hợp đồng thì các bên bắt buộc phải ký kết biên bản thanh lý. Xuất phát từ yếu tố “tự do, thỏa thuận” khi giao kết hợp đồng, pháp luật cũng cho phép các bên “tự do, thỏa thuận” việc chấm dứt hợp đồng. (tham khảo điều 424 BLDS 2005). Như vậy, về nguyên tắc, nếu các bên nhận thấy rằng một bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với bên kia và ngược lại, các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, thông qua việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng (có quyền chứ không bắt buộc) đối với các phần quyền và nghĩa vụ nào đã thực hiện xong.

   Đối với trường hợp của bạn, không bắt buộc phải lập biên bản thanh lý cho cả 2 hợp đồng. Nhưng nếu lập thì phải lập riêng cho từng cái, bởi bản chất đây là 2 công việc khác nhau, được thỏa thuận trong 2 hợp đồng khác nhau, sẽ có những điểm khác nhau nên không thể để chung vào được.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn