Thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hợp đồng đã ký từ năm 2007

Năm 2007 dì tôi có viết giấy cho tôi 70m2 đất. Sau đó hai bên đến phòng Công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng với giá 40.000.000đ (mục đích để giảm tiền thuế), tôi đã đăng ký và cất nhà ở ổn định. Vì nghĩ là cho tặng nên tôi không trả tiền cho dì tôi. Nay dì tôi yêu cầu tôi phải trả tiền mua đất theo giá thị trường hiện nay là 900.000.000đ. Xin hỏi, yêu cầu của dì tôi có đúng không? Xin chân thành cảm ơn! Gửi bởi: Nguyễn Thảo Vy

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Sau khi đã xác lập hợp đồng dân sự thì các bên phải thực hiện hợp đồng đó theo nguyên tắc:

   - Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

   - Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau;

   - Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

   Như vậy, sau khi hợp đồng chuyển nhượng được công chứng thì các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đó: bên chuyển nhượng (dì bạn) có nghĩa vụ bàn giao đất và giấy tờ quyền sử dụng đất; ngược lại, bên nhận chuyển nhượng (là bạn) có nghĩa vụ trả tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận. Song song với nghĩa vụ phải thực hiện thì các bên cũng có quyền tương ứng: bạn có quyền nhận tài sản và đăng ký quyền tài sản, dì bạn có quyền nhận tiền.

   Hợp đồng đã ký kết thì quyền và nghĩa vụ của các bên cũng đã phát sinh, các bên phải thực hiện đúng hợp đồng tức là hoàn thành đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đó. Trong hợp đồng dân sự, luôn có sự thỏa thuận giữa các bên và các bên phải thực hiện theo thỏa thuận đó. Bạn không thể nói bạn nghĩ thế này, nghĩ thế kia được vì ý nghĩ của bạn chỉ là ý chí đơn phương của bạn, không thể đưa ra và coi đó cũng là ý chí của dì bạn.

   Theo hợp đồng dân sự đã ký kết thì dì bạn đương nhiên có quyền yêu cầu bạn thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là quyền của dì bạn và ngược lại, là nghĩa vụ của bạn. Tuy nhiên, về giá tiền chuyển nhượng cụ thể như thế nào thì các bên phải cùng nhau thỏa thuận để phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của các bên.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn