Thay đổi phần khai về cha mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi

Ngày hỏi:28/05/2011
Tôi sinh con và cho 2 vợ chồng người bạn nhận con tôi làm con nuôi và bạn tôi tiến hành làm giấy khai sinh cho con. Vì hoàn cảnh tôi chưa lập gia đình lại có con ngoài ý muốn nên tôi không muốn đứng tên trong giấy khai sinh cho con. 1 năm sau giờ tôi đã vững về kinh tế và mặt tâm lý nên muốn nhận lại con và làm thủ tục khai lại giấy khai sinh cho con, trên giấy khai sinh tôi sẽ là mẹ đẻ. Tôi cần làm những thủ tục gì? Gửi bởi: Linh Chi

  Nội dung này được Đào Thị Hà - Cục Con nuôi tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi thì, nếu cha mẹ đẻ đã có ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi mà không thay đổi ý kiến đó trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến thì cha mẹ đẻ không có quyền thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi nữa, nghĩa là cha mẹ đẻ không có quyền đòi lại con đã được cho làm con nuôi.

   Đối chiếu với quy định trên đây, nếu con của bạn đã được vợ chồng người bạn của bạn nhận làm con nuôi, việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh của trẻ em đã có tên của cha, mẹ nuôi thì bạn không thể làm thủ tục đăng ký khai sinh lại cho trẻ em để được ghi tên mình trong phần khai về mẹ.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn