Thế nào được xem là một bản di chúc?

Ngày hỏi:14/05/2014
Ba mẹ tôi đi nước ngoài, mẹ tôi đã mất ở bên đó và cả hai có để lại một căn nhà tại Việt Nam. Sau đó, ba tôi có viết thư về giao một người cháu bán giúp căn nhà trên. Trong khi chờ làm giấy ủy quyền để người cháu bán nhà thì ba tôi chết. Vậy bức thư trên có được xem là di chúc hay không?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 653 BLDS năm 2005,theo đó nội dung của di chúc bằng văn bản ghi rõ:

   – Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   – Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   – Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   – Di sản để lại và nơi có di sản;

   – Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

   Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Như vậy, thư từ qua lại giữa ba bạn và người cháu không phải là di chúc. Khi ba bạn chết, di sản của ông ấy thuộc về những người thừa kế theo pháp luật.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn