Theo luật dân sự, nợ của cha mẹ con cái có trách nhiệm chi trả?

Ngày hỏi:28/01/2012

Kính chào luật sư, Kính mong luật sư dành chút thời gian tư vấn giúp tôi trường hợp sau đây: Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, làm nội trợ trong gia đình và không có nguồn thu nhập nào. Hiện nay mẹ tôi có vay mượn nợ một số người với tổng số tiền khoảng 70 triệu để đánh bạc online và không có khả năng chi trả. Xin luật sư tư vấn giúp tôi: 1. Về luật dân sự, tôi có trách nhiệm phải chi trả những khoản nợ trên của mẹ tôi? 2. Hình thức tổ chức đánh bạc online này là có vi phạm pháp luật không? (Mẹ tôi tham gia vào trang web của sòng bài Le Macau bên Campuchia). Nếu có, tôi có thể thông báo cho cơ quan chính quyền nào về đường dây tổ chức đánh bạc online này và nhờ sự hỗ trợ của quý cơ quan để giúp tôi ngăn chặn việc mẹ tôi đánh bạc như vậy không? 

  • 1. Nay mẹ bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và vẫn còn sống nên mẹ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ do mẹ bạn vay. Các con của mẹ bạn chỉ có thể thực hiện nghĩa vụ dân sự thay cho mẹ bạn nếu mẹ bạn mất năng lực hành vi dân sự (với tư cách là người giám hộ). Nếu đến khi mẹ bạn qua đời mà mẹ bạn vẫn chưa trả hết nợ thì những người thừa kế của mẹ bạn có nghĩa vụ trả nợ thay cho mẹ bạn trong phạm vi di sản do mẹ bạn để lại theo quy định tại Điều 637 BLDS năm 2005, cụ thể như sau:

   "Ðiều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

   1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế.

   3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân."

   2. Hành vi đánh bạc trên internet của mẹ bạn là trái pháp luật. Nếu bị phát hiện thì mẹ bạn sẽ bị xử lý về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 BLHS, còn những đối tượng cầm đầu có thể bị xử lý về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 249 BLHS. Bạn có thể tham khảo các quy định sau đây của BLHS:
   " Điều 248. Tội đánh bạc

   1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   a) Có tính chất chuyên nghiệp;
   b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;
   c) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

   Điều 249 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc


   1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.”

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
   a) Có tính chất chuyên nghiệp;
   b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
   c) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn