Thi bằng lái làm hỏng xe trung tâm có phải bồi thường?

Ngày hỏi:26/01/2021

Đợt rồi em thi sát hạch B2, em là người thi thứ 1, khi thi ngang dốc cầu mà bị tuột và đâm vào xe thứ 2 đang thi ngay phần thi ở phần thi dừng cho người đi bộ sang đường gây hư hỏng xe của trung tâm. Theo luật thì em có phải bồi thường hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thi bằng lái làm hỏng xe trung tâm có phải bồi thường?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì:

   Trung tâm sát hạch lái xe có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; báo cáo về Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch để xử lý kịp thời.

   Quy định này chỉ đề cập đến trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện cho người thi sát hạch mà không đề cập đến trách nhiệm của người thi trực tiếp sử dụng xe phải đảm bảo như thế nào.

   Tuy nhiên, xét đây cũng là một dạng quan hệ dân sự, chiếc xe là tài sản của trung tâm sát hạch nên trường hợp người thi sử dụng xe gây thiệt hại, hỏng hóc cho xe thì trung tâm hoàn toàn được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015.

   Cụ thể:

   Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

   Về mức bồi thường, Khoản 1 Điều 585 Bộ luật này đồng thời xác định:

   Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, theo quy định trên, trường hợp bạn thi sát hạch lái xe làm hỏng xe của trung tâm thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ khi bên trung tâm không yêu cầu phải bồi thường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn