Thỏa thuận miệng có được xem là hình thức của một hợp đồng lao động?

Tôi làm công việc thợ xây cho một chủ thầu xây dựng, anh em đi làm không hề kí kết hợp đồng vì chỉ đi làm hai ba tháng là xong vì vậy giao chỉ kèo bằng lời nói, tôi muốn hỏi lời nói như vậy có được xem là hợp đồng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Bộ Luật lao động 2012 về Hình thức hợp đồng lao động có quy định:

   - Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   - Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp công việc của anh là công việc mang tính chất thời vụ, có thời hạn dưới 3 tháng nên không cần phải giao kết hợp đồng bằng văn bản mà có thể sử dụng lời nói, tuy nhiên để hạn chế các tranh chấp có thể phát sinh sau này anh nên giao kèo công việc bằng một hợp đồng lao động cụ thể.

   Trên đây là nội dung tư vấn của pháp luật về thắc mắc của anh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn